Quy Trình Thiết Kế Bao Bì Cho Khách Hàng

Quy Trình Thiết Kế Bao Bì Cho Khách Hàng

Ngày đăng: 27/05/2022 02:49 PM

   QUY TRÌNH THIẾT KẾ BAO BÌ CHO KHÁCH HÀNG

  Bước 1, Nhận thông tin yêu cầu từ khách

  - Nội dung thể hiện của sản phẩm

  - Tên hiệu của sản phẩm

  - Màu sắc chủ đạo mong muốn

  - Hình ảnh minh hoạ khách hàng mong muốn

  - Logo và thông tin công ty khách hàng

  - Kích thước và chất liệu khách hàng muốn thể hiện

  Bước 2, Thiết kế lên mẫu theo nội dung nhận ở Bước 1

  Bước 3, Thiết kế gởi mẫu cho khách và lắng nghe phản hồi

  - Màu sắc

  - Bố cục

  - Hình ảnh

  - Nội dung truyền tải

  Bước 4, Thiết kế điều chỉnh mẫu theo phản hồi của khách

  Bước 5, Thiết kế gửi mẫu hoàn chỉnh cho khách chốt 

  Bước 6, Khách hàng báo chốt mẫu thiết kế, số lượng đặt in  và chuyển cọc 50% chi phí in ấn

  Bước 7, Minh Ngọc tiến hành in thiết kế theo đặt hàng của khách

  Bước 8, Minh Ngọc giao thành phẩm đến nơi khách hàng và thu chi phí in ấn còn lại

  MINH NGỌC CHỈ TÍNH TIỀN IN ẤN SẢN PHẨM

  FREE THIẾT KẾ CHO KHÁCH HÀNG