CHÍNH SÁCH THIẾT KẾ

CHÍNH SÁCH THIẾT KẾ

Ngày đăng: 29/12/2021 09:09 AM

   

  Chính sách thiết kế

   

  1,  Tiếp  nhận yêu cầu từ khách hàng

  Thời gian: 30 phút

  2, Đối chiếu và xác nhận thông tin

   Logo, Tên biệt dược, thành phần, hướng dẫn sử dụng

  Thời gian: phút ( thời gian linh động theo sự sắp xếp của 2 bên)

  3, Tiến hành lên bố cục và màu chủ đạo

  Hình ảnh minh họa cho thiết kế, nội dung, câu tagline,...

  Thời gian: 60 phút

  4, Gửi mẫu thiết kế và điều chỉnh mẫu cùng khách hàng

  Thời gian: ..... phút ( thời gian linh động theo sự sắp xếp của 2 bên)

  5, Chốt file in, số lương, kiểm tra lại kích thước, trọng lượng

  Thời gian: ...ngày ( thời gian linh động theo sự sắp xếp của 2 bên)

  Thanh toán: đặt cọc 50%

  6, Bình bài, in mẫu

  Thời gian: 1 ngày

  7, Chốt in hàng loạt

  Thời gian: 1 ngày

  8, Bàn giao thành sản sau in đến khách hàng

  Thời gian: Theo thỏa thuận và sự linh hoạt cho 2 bên

  Thanh toán: Phần còn lại của hợp đồng